En el cas que es produeixi algun sinistre, la vostra pòlissa hauria de poder cobrir la totalitat de l'immoble i dels béns personals. Per aquest motiu, us recordem la importància de posar al dia l'assegurança de la vostra llar, ja que probablement hi han hagut canvis des que la vau contractar.
L'objectiu és donar-vos més bon servei.


Multisegur vetlla per la vostra tranquil·litat.
Formulari manual Guia de l'assegurat Full inventari
Adjunt els hi facilitem un full de càlcul per fer l'inventari de la seva llar.
Aquest document no és obligatori d'emplenar, només ha de servir d'ajuda i l'ha de guardar en un lloc segur de la seva llar.


Nom
Telèfon
Adreça
Número de pòlissa

CAPITAL CONTINENT
Tipus d'habitatge
Metres quadrats de l'E
Reformes

CAPITAL CONTINGUT
El contingut és el conjunt dels béns personals que es troben dins del nostre habitatge o dependències (com poden ser terrasses, patis o jardins).
Si tens dubtes, consulta la guia de l'assegurat aquí. Si necessita un document d'ajuda que li permeti fer l'inventari de la seva llar, fes clic aquí.

Valor total dels béns personals

Valor joies i objectes de valor

En aquest apartat es recomana fotografiar els objectes de valor a fi de tenir constància de les vostres pertinences en cas de sinistre, i els objectes amb un valor superior a 3.000 € s'han de detallar i posar en coneixement a la companyia.
COMENTARIS:
Enviar a: